Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MultiLife 14

Soortenrijk, vooral geschikt voor meerjarig maaien.


- Verbetert de bodemstructuur : diverse wortelpatronen.

- Maximale biodiversiteit : goed voor koe en omgeving.

- Veel opbrengst : in proeven komt een hoger opbrengstniveau naar voren dan met Engels raaigras.

- Vraagt minder stikstof.

 

COUNTRY MultiLife 14 is goedgekeurd door A-ware

Samenstelling

Aandeel Soorten
Grassen Engels raaigras, timothee, kropaar, beemdlangbloem, rietzwenk en festulolium
Vlinderbloemigen Rode klaver, witte klaver en Luzerne
Kruiden Cichorei en smalle weegbree

Teeltadvies

Inzaai 40 kg / ha, ondiep zaaien (0,5 cm)
Optimale uitzaai Eind April - September

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.