Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Milk Index

Milk IndexEen hoge voederwaarde is een belangrijk kenmerk voor de grassenkwekers van DSV zaden. Jarenlange en consequente selectie op verteerbaarheid en suikergehalte heeft geleid tot rassen waar meer melk mee geproduceerd kan worden. Wetenschappelijke studies tonen aan dat een toename van de verteerbaarheid van ruwvoer met 1% de melkproductie met 0,25 kg/koe/dag kan verhogen. Een betere celwandverteerbaarheid verhoogt ook de fosforbenutting in de koe. Daardoor kan de fosfaatkringloop verbeteren. Bij DSV zaden krijgen de rassen met een aantoonbare hogere voederwaarde met kenmerk ‘Milk Index’. Het ras Aston Energy engels raaigras was het eerste ras met dit kenmerk vanwege zijn extreem hoge voederwaarde.

Andere rassen met MilkIndex:

Engels raaigras

  • Binario
  • Kaiman
  • Rossera
  • Estrada
  • Aston Energy

Timothee

  • Presto

Beemdlangbloem

  • Tetrax


Voordelen grasrassen met hogere voederwaarde:
+ hogere drogestofopname 
+ betere energie voorziening
   - meer melk
   - hoger eiwit
   - gezondere koe                                                                                                                                                                                        + betere fosforbenutting
+ geschikt voor zwaarder maaien