Datum: 03.05.2021

Iedere kg stikstof (N) kan in potentie omgevormd worden tot 6,25 kg ruw eiwit. Het is dus belangrijk om de beschikbare stikstof zo efficiënt mogelijk te benutten.

Eiwitgehalte verhogen

Door het eiwitgehalte van gras per hectare te verhogen wordt ook de eiwitopbrengst per hectare hoger. Dit kan bijvoorbeeld door meer te bemesten maar ook door het toevoegen van klaver aan het gras. Klaver heeft van nature een hoog eiwit gehalte, dit kan oplopen tot 20-25% ruw eiwit per kg drogestof.

Klaver is een vlinderbloemige. Deze groep planten kan, in samenwerking met Rhizobium bacteriën, stikstof uit de lucht binden en deze beschikbaar maken voor de planten. Klaver zorgt dus voor gratis natuurlijke stikstof.

Productie verhogen

Een andere manier om de eiwitproductie van een hectare te verhogen is door te sturen op een hogere drogestofopbrengst. Algemeen bekend is dat grassoorten en -rassen genetisch verschillen in productievermogen. Hoogproductieve rassen kunnen tot wel 10% meer drogestof leveren bij een zelfde stikstofgift en gaan dus veel effi ciënter om met beschikbare stikstof. Omdat de ruw eiwitopbrengst samen gaat met de totale drogestofopbrengst zijn voor een hoge eiwitopbrengst grassoorten en -rassen met een hoog opbrengstpotentieel nodig.

1+1=3

Door een combinatie van een hoog eiwitgehalte én een hogere drogestofopbrengst gaat de eiwitproductie per hectare extra snel omhoog. Dit ziet DSV zaden onder andere terug in de soortenrijke COUNTRY MultiLife mengsels. Deze uitgebalanceerde combinatie van grassen, vlinderbloemigen en kruiden zorgen bij een lage input van nutriënten voor een hogere opbrengst met een hoger eiwitgehalte.
 
Rode klaver en luzerne als monocultuur
Rode klaver kan gemengd worden met gras maar ook als monocultuur worden ingezaaid. Net als luzerne heeft rode klaver een goede opbrengst en zorgt voor eiwitrijk ruwvoer. In de rode klaver proeven van DSV zaden zijn opbrengsten van > 3.000 Ruw Eiwit per hectare gemeten. Deze gewassen kunnen ook worden ingezet als "Stikstofbindende gewassen" t.b.v. het Ecologisch Aandachtsgebied. Kijk voor de actuele voorwaarden altijd op rvo.nl