Het begint bij de bodem

Een vitale bodem is cruciaal voor het leven op onze planeet aarde. We willen een groeiende bevolking voeden, maar de bodem kan ook de gevolgen van klimaatverandering verzachten. Meer dan 100 jaar ervaring in veredeling heeft ons geleerd dat een gezonde bodem de basis is voor groei. Een duurzame en rendabele teelt van gewassen is niet mogelijk zonder een grondig begrip van de interacties en processen tussen de plant en de bodem. DSV zaden veredelt gezonde, efficiënte rassen en is expert in duurzame vruchtwisselingssystemen die van belang zijn voor de toekomst. Met deze bodemcampagne benadrukken we het belang van een vitale bodem en delen we onze kennis. Zo borgen we de bodemvruchtbaarheid en kunnen onze eindgebruikers hoogwaardige opbrengsten realiseren.

Wij bieden diverse oplossingen voor een gezondere bodem:

 • Gezonde en efficiënte plantenrassen die het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest kunnen verminderen.
   
 • Goed verteerbare COUNTRY voedergrassen met hoge voederwaardes en COUNTRY MultiLife kant-en-klare soortenrijke mengsels, welke productief zijn maar ook de biodiversiteit en de bodem verbeteren.
   
 • Complexe TerraLife groenbemestermengsels die voedingsstoffen in de bodem mobiliseren, stikstof kunnen vastleggen en de bodemweerbaarheid verhogen.
   
 • Innovatieve teeltsystemen die de vruchtwisseling verrijken zoals onderzaai-, meezaai- en soortenrijke mengsels.
   
 • Uitgebalanceerde EUROGRASS-mengsels voor boven- en ondergrondse verbetering van biodiversiteit voor openbaar groen, bermen en dijken.

Verbeter uw teelt met kennis over een gezonde bodem

Bo­dem­pro­fiel ana­ly­se

DSV bo­dem­da­gen

Wilt u ook uw kennis over de werking tussen bodem en plant vergroten? Vraag dan een bodemprofielkuil analyse aan. 

Kijk hier voor meer informatie en wanneer de bodemdagen bij u in de buurt zijn.

Ver­groot uw ken­nis

Ken­nis­ar­ti­ke­len bodem

Krijg meer inzicht in de werking van de bodem en wat dit voor uw teelt en opbrengst kan betekenen. Wij delen onze kennis naar aanleiding van onze onderzoeken en vanuit de praktijkervaring van onze relaties.

Volg ons!

 Volg onze bodemreis op deze pagina en op onze social media kanalen met #hetbegintbijdebodem