06.01.2023

“Een vi­ta­le bodem is cru­ci­aal voor het leven op onze pla­neet aarde”

100 JAAR GROEI DOOR INNOVATIE. Deutsche Saat Veredelung AG, moederbedrijf van DSV zaden Nederland BV bestaat in 2023 maar liefst 100 jaar. Reden voor het bedrijf om dit te vieren en trots terug te kijken op 100 jaar groei door innovatie. Maar belangrijker nog: DSV kijkt vooruit naar de toekomst en speciaal naar het belang van een gezonde bodem. Om hier aandacht voor te vragen wordt in 2023 een nieuwe campagne gelanceerd: “Het begint bij de bodem”. 

10.01.2023

Het on­zicht­ba­re voor­deel van soor­ten­rijk gras­land

ACTIEF BODEMLEVEN STIMULEERT DE VORMING VAN HUMUS. Productief soortenrijk grasland kan een goede opbrengst leveren onder wisselende omstandigheden. Dat blijkt uit proeven bij DSV zaden, maar ook uit de praktijk. Er zijn namelijk ook veel ondergrondse voordelen die je niet direct ziet.

20.12.2022

"Bi­o­di­ver­si­teit van ber­men wordt steeds be­lang­rij­ker"

BIODIVERSITEIT BOVEN- EN ONDERGRONDS. Het veranderende klimaat en de constant veranderende wetgeving vraagt om een regelmatige aanpassing van producten. Zo ook het EUROGRASS BermenDivers bermenmengsel dat vernieuwd is. Dit mengsel behoeft weinig onderhoud en heeft het vermogen om ondergronds voor eigen stikstofhuishouding te zorgen.

13.07.2022

"Kijk bij groen­be­mes­ters eens ín de bodem"

DE BODEM IN DE PRAKTIJK. We zijn gesprek met Ruben Groeneveld. Ruben runt met zijn vader en broer een akkerbouwbedrijf in het Zuidhollandse Vierpolders. Sinds 1976 is het bedrijf volledig overgeschakeld op akkerbouw. Ruben teelt al meer dan 8 jaar diverse soorten TerraLife® groenbemesters tussen zijn hoofdteelten door. Met zo’n rijke ervaring zijn we heel benieuwd naar zijn werkwijze en expertise. Zijn tip: "Kijk bij groenbemesters eens ín de bodem."