Datum: 24.01.2024

Door de verplichting van een rustgewas op zand- en lössgrond komt een mengteelt van sorghum en mais steeds meer onder de aandacht van telers. De combinatie van deze gewassen biedt kansen voor melkveehouders.

Rustgewas

Sinds 2023 is het telen van een rustgewas een onderwerp waar veehouders en akkerbouwers zich druk mee bezig houden. Enerzijds is er het GLB waarin het rustgewas een optie is om invulling te geven aan de eco-regeling. Anderzijds geldt op zand- en lössgronden de verplichting om een rustgewas mee te nemen in de gewasrotatie. Sorghum kan als rustgewas worden ingezet.

Voor het verplichte rustgewas op zand- en lössgrond mag ook een mengteelt van sorghum en mais worden toegepast. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat er op het land minimaal twee derde sorghum aanwezig dient te zijn. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden op percelen die verder van huis liggen waar normaal gesproken mais geteeld wordt.

Een mengteelt vraagt altijd om een aangepast teeltmanagement.

Een mengteelt van sorghum en mais is voor de eco-activiteiten binnen het GLB niet inzetbaar. Hiervoor dient het mengsel volledig te bestaan uit toegestane rustgewassen. Raadpleeg voor de actuele wet- en regelgeving altijd www.rvo.nl.

Opbrengst en voederwaarde

Een mengteelt van sorghum en mais zorgt voor hoge opbrengst, veel zetmeel en goede droogtetolerantie. De gewassen lijken in verschillende opzichten op elkaar. Sorghum heeft in verhouding een tragere beginontwikkeling dan mais. Maar de planten groeien langer door en ervaren geen concurrentie van de mais waardoor beide gewassen volledig zijn ontwikkeld tijdens de oogst.

Proeven en praktijkpercelen laten zien dat de drogestofopbrengst van deze mengteelt zeer goed is. Doordat het gebruikte sorghumtype een wat lager zetmeelgehalte heeft ten opzichte van mais is de zetmeelopbrengst iets lager dan mais in monocultuur. Maar anderzijds is het eiwitgehalte wat hoger, er wordt voldaan aan de rustgewasverplichting en er komt kwalitatief en structuurrijk ruwvoer in de kuil.

Teeltmanagement

Een mengteelt vraagt altijd om een aangepast teeltmanagement. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij grasklaver op het gebied van bemesting en gewasbescherming. Echter verschilt de teelt niet veel ten opzichte van mais, maar er moet wel rekening mee gehouden worden.

Omdat de sorghumzaden in de Sorghum-Mais Mix zijn gepilleerd kan het mengsel eenvoudig met een maiszaaimachine worden ingezaaid. Daarnaast kan het gewas eenvoudig met een maishakselaar worden geoogst. Let voornamelijk op bij het kiezen van het juiste zaaimoment, bemesting en gewasbescherming.

Meer informatie over de teelt van Sorghum-Mais Mix vind je in onze teelthandleiding of in de DSV ruwvoerbrochure 2024 welke u hieronder kunt downloaden.

Ruwvoerbrochure

Bekijk de ruwvoerbrochure 2024 met het volledige assortiment voedergrassen, klavers, luzerne, sorghum en mais.

Teelthandleiding

Download de teelthandleiding voor de mengteelt van sorghum-mais.

Sorghum-Mais Mix

Lees hier de productinformatie over Sorghum-Mais mix.